Beste leden.

Woensdag 15 november was de aangekondigde ALV van de Darts Organisatie Groningen Drenthe. Slechts 2% van het totaal aantal leden was aanwezig en ik wil deze 11 leden dan ook nog een keer hartelijk danken voor hun aanwezigheid. Er waren ook een paar die hadden gezegd niet te kunnen, wat natuurlijk jammer is.

Het positieve van de vergadering is dat er nu wel weer een penningmeester is, Leonie Schokker neemt die taak op zich, dus is het dagelijks bestuur weer uitgebreid naar twee.

Tevens hebben we er drie algemene bestuursleden erbij. Carla Assendelft, Geert-Jan Schokker en Hendrik Mennega.

Naar een voorzitter wordt nog steeds gezocht, wie denkt deze functie te kunnen/willen waarmaken, kan zich aanmelden bij het bestuur.

Harry Garrelds neemt per direct de functie van competitieleider op zich, Hans wil door ziekte en drukte op het werk een stapje terug doen. Harry zal als competitieleider ook deel uitmaken van het bestuur.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Ria. Office manager D.O.G.D.

Website NDB | DodSoft WebDesign
Copyright © 2016. All Rights Reserved.