1. Teams zijn verplicht in hun speelgelegenheid de voor de competitie bestemde dartbanen, inclusief verlichting en dartborden, te laten voldoen aan onderstaande eisen.
 2. De teamcaptains dienen voor aanvang van de wedstrijd de dartbaan (inclusief de verlichting) en het dartbord te controleren.
 3. Het dartbord dient te voldoen aan de volgende eisen:
  1. in goede staat zonder beschadigingen;
  2. volkomen vlak;
  3. de draden goed zichtbaar en niet glimmend;
  4. de nummering aanwezig en op de juiste wijze aangeven;
  5. de dubbel 20 moet rood zijn.
 4. De wedstrijdbaan dient te voldoen aan:
  1. de roos van het dartbord moet zich bevinden op een hoogte van 173 cm. (+1 cm. of -1cm.) verticaal gerekend ten opzichte van de werplijn;
  2. de achterkant van de werplijn ligt op 237 cm. vanaf de voorkant van het dartbord. De werpafstand begint achter de werplijn, hierna te noemen “oche”;
  3. de oche wordt duidelijk aangegeven door een drempel en de hoogte ervan moet tussen de 3,5 en 6 cm. zijn met een lengte van minimaal 60 cm.
 5. De speler moet op de hoogte zijn van de score en de stand. Deze wordt aangetekend op een scorebord. Dit scorebord moet naast het dartbord zijn opgehangen.
 6. Rondom de speler moet een vrije ruimte van minimaal 1 meter zijn.
 7. Er mag – ook in de hoogte - geen belemmering tussen de werplijn en het dartbord zijn.
 8. Het dartbord moet zijn voorzien van goede verlichting, welke geleverd moet worden door minimaal twee spots, middels Tl-verlichting, of door middel van een andere geschikte lichtbron. De verlichting moet voldoende lichtsterkte hebben. De verlichting moet op de juiste hoogte en op de juiste afstand van het dartbord geplaatst zijn. Zie hiervoor bijgevoegde tabellen (hierop staan de juiste afstanden).

Afstand voorkant dartbord tot spots

Hoogte spots t.o.v. de bull

Sterkte van elke spot minimaal (of vergelijkbaar in het geval van halogeen, LED, etc.)

Onderlinge afstand tussen spots.

75-100 cm.

40-50 cm.

75 watt

30-40 cm.

100-125 cm.

50-60 cm.

75 watt

30-40 cm.

125-150 cm.

60-70 cm.

75 watt

40-50 cm.

150-175 cm.

70-80 cm.

100 watt

40-50 cm.

175-200 cm.

80-90 cm.

100 watt

50-60 cm.

200-250 cm.

90-100 cm.

150 watt

50-60 cm.

De verlichting moet zijn uitgevoerd met kappen die alle licht wegleiden van de ogen van de spelers wanneer zij aan de oche staan.

In geval van gebruik van Tl-verlichting:

Afstand voorkant dartbord tot TL-lamp

Hoogte TL-lamp t.o.v. de bull

Sterkte van de TL-lamp minimaal

35-55 cm.

50-60 cm.

30 watt

Indien een speelgelegenheid gebruik maakt van andere verlichting dan spots of Tl-verlichting, dienen de omstandigheden ter plaatse overeen te komen met het in bovenstaande tabel gestelde. Alle verlichting moet wit van kleur zijn.

 1. Indien de speelgelegenheid niet aan de onder dit artikel gestelde eisen voldoet, kan geweigerd worden de wedstrijd aan te vangen. Indien de speelgelegenheid niet direct overgaat tot herstel c.q. aanpassing, dan wel herstel of aanpassing niet op redelijke termijn kan uitvoeren, kan definitief geweigerd worden te spelen. Hierna kan de wedstrijd geclaimd worden, zie hiervoor art. 17. De bezoekende teamcaptain kan ook besluiten de wedstrijd te spelen en vervolgens een verzoek tot baancontrole indienen bij de D.O.G.D. Wanneer besloten wordt tot spelen kan er geen claim meer ingediend worden en zal de uitslag van de wedstrijd niet meer gewijzigd kunnen worden.
 2. Na ontvangst van klachten zal een baancontrole worden uitgevoerd.
 3. De exploitant van de speelgelegenheid evenals de teamcaptain van het thuisspelende team worden schriftelijk op de hoogte gesteld van het resultaat van de controle en eventueel te nemen maatregelen. Na aanpassingen vindt her controle plaats.
 4. Blijkt bij her controle dat de dartbanen nog niet voldoen aan de daaraan gestelde eisen dan dien(t)(en) het/de team(s) een andere speelgelegenheid te zoeken. Indien men niet bereid is in een andere speelgelegenheid te spelen, zal/zullen het/de betreffende team(s) geen thuiswedstrijden kunnen spelen en hierdoor na 3 gemiste wedstrijden reglementair uit de competitie worden gehaald.
 5. De D.O.G.D. kan controleren of een wedstrijdbaan voldoet aan de dit artikel vermelde eisen. De D.O.G.D. kan verplichtingen aan een team opleggen om de wedstrijdbaan aan te laten passen.
 6. Controle van wedstrijdbanen kan geschieden door controleurs, te weten:
 • de bestuursleden van de D.O.G.D.;
 • door het bestuur van de D.O.G.D. benoemde personen.
 • Controleurs moeten zich als zodanig kunnen legitimeren.
 1. De competitieleider kan sancties opleggen aan teams waarvan na controle door een controleur van de D.O.G.D. is gebleken dat de wedstrijdbaan niet voldoet aan de dit artikel gestelde eisen.
 2. Darts: Elke soort darts kan worden gebruikt, maar de darts mogen niet langer zijn dan 30,5 cm. en het gewicht niet meer dan 50 gram.

 

Volg ons op: facebook twitter Volg ons op Twitter Ontmoet ons op Facebook

Website NDB | DodSoft WebDesign
Copyright © 2016. All Rights Reserved.