NDB Nieuws

NDBDarts.nl is de officiële website van de Nederlandse Darts Bond.
 1. Coronadossier, Protocol & F.A.Q.

  We bevinden ons midden in de coronacrisis, een onwerkelijke periode. Onzeker, ongrijpbaar en niemand weet hoe lang dit gaat duren. Waarschijnlijk zal deze onzekere tijd nog wel even aanhouden en wie weet komen er opnieuw nieuwe maatregelen of worden de huidige maatregelen opnieuw verlengd. De overheid en andere instanties zoals het RIVM en ook het NOC*NSF bekijken van dag tot dag wat nodig is in deze crisistijd. Wij volgen dit uiteraard, zodat we jullie kunnen blijven informeren, adviseren en ondersteunen. Wij staan hiervoor dagelijks in contact met de organisaties en instanties die ons daarbij kunnen helpen en onze input en vragen weer verder brengen.

  Hieronder allerlei informatie die we verzameld hebben voor jullie. Deze pagina blijven we up-to-date houden. Zodra er nieuwe informatie is wat met het coronavirus te maken heeft zal dat dus hier geplaats worden.

  Protocol:
  Klik hier voor de laatste versie van ons dartsprotocol (versie 6).
  Wij zullen dit protocol continu updaten na nieuwe ontwikkelingen en maatregelen vanuit de overheid.

  Berichten op de website van de NDB:

  • 23-07-2020 | Update Nederlandse selectie, klik hier.
  • 07-06-2020 | Update protocol verantwoord darten, klik hier.
  • 06-07-2020 | Duidelijkheid voor dartssport, klik hier.
  • 01-07-2020 | Wat mag weer per 1 juli en wat mag niet, klik hier.
  • 25-06-2020 | Nog steeds veel onduidelijkheid voor dartsport aangezien deze in horeca plaatsvindt, klik hier.
  • 05-06-2020 | Nieuwe App: GameOn, klik hier.
  • 03-06-2020 | Update corona en protocol, klik hier.
  • 29-05-2020 | Horeca open per 1 juni, wat betekent dat voor onze sporten? Klik hier.
  • 07-05-2020 | Corona Update 6 mei - Gefaseerd hervatten van de sport, klik hier.
  • 06-05-2020 | WDF Cups 2020 definitief afgelast, klik hier.
  • 29-04-2020 | EK Jeugd in Hongarije afgelast, klik hier.
  • 23-04-2020 | NDB Bondskantoor dicht tot 20 mei, klik hier.
  • 22-04-2020 | Corona update 22 april, klik hier.
  • 09-04-2020 | Six Nations Cup, Nederlandse Selectie en overige evenementen, klik hier.
  • 08-04-2020 | Help de horeca, klik hier.
  • 30-03-2020 | De 7 belangrijkste hulpmaatregelen voor horecaondernemers, klik hier.
  • 28-03-2020 | Een brief van jullie voorzitter, klik hier.
  • 24-03-2020 | Belangrijke besluiten omtrent coronavirus, klik hier.
  • 17-03-2020 | Grote solidariteit, ook in de sport, klik hier.
  • 16-03-2020 | Alle dartsactiviteiten gestaakt tot en met 6 april, klik hier.
  • 12-03-2020 | Coronavirus: Geen competitie tot en met 31 maart, klik hier.
  • 12-03-2020 | 4 Nations Tournament geannuleerd, klik hier.

  Hieronder enkele vragen die wij veel krijgen:

  • Wat is er allemaal geannuleerd bij de Nederlandse Darts Bond?
   Alle finaledagen georganiseerd door de Nederlandse Darts Bond zijn afgelast en komen daarmee te vervallen. Dit geldt ook voor alle overige toernooien na 1 juni waaronder ook de NDB Masters. Daarnaast is er besloten om de twee teamcompetities van de NDB, dus de LaCo en SuperLeague, ook verder af te gelasten en deze zullen ook niet meer hervat of ingehaald worden.

   Afgelast:
   De volgende toernooien zijn dus afgelast en komen te vervallen:
   • 26-04 NK Darts
   • 16-05 NJTK
   • 30-05 LaCo Play-offs
   • 06-06 LaCo Finales
   • 07-06 Bekerkampioenschappen
   • 20-06 Divisiekampioenschappen vierde t/m tweede divisie
   • 28-06 Divisiekampioenschappen eerste- en eredivisie
   • 28-06 Selectiedag
   • 05-07 NDB Masters
  • Wat zijn de gevolgen voor de ALV's van lidorganisaties en de NDB?
   Juist in deze periode, terwijl de coronacrisis ons beperkt in fysieke ontmoetingen, hadden de meeste lidorganisaties en ook de NDB een Algemene Ledenvergadering (hierna: “ALV”) gepland. Deze kon niet op normale wijze doorgaan en het was de vraag hoe je hier het beste mee om kon gaan. Inmiddels is duidelijk geworden dat er al veel mogelijk is, zeker nu onlangs de tijdelijke Corona-spoedwet is goedgekeurd. Deze wet biedt verschillende opties. Het bestuur kan kiezen voor het houden van een vergadering via elektronische weg, ook als dit niet in de statuten geborgd is. Maar de ALV uitstellen met een maximale termijn van 4 maanden is ook een mogelijkheid.

   Door de tijdelijke wet, die met terugwerkende kracht is ingegaan op 16 maart jl, zijn er de volgende mogelijkheden voor het organiseren van een ALV:
   1. De ALV uitstellen.
    Dat kan tot 4 maanden na de datum waarop de ALV (volgens de statuten) gehouden zou moeten worden. Dat geldt dus ook voor het vaststellen van de jaarrekening. Als de lopende besluitvorming van de vereniging niet in problemen komt, dan is dit zeker een mogelijkheid.
   2. De ALV als niet fysieke bijeenkomst voorbereiden en de stemmen vooraf ophalen.
    In dit geval worden alle stukken en gevraagde besluiten vooraf per e-mail opgestuurd naar alle leden en vraagt men om vooraf te stemmen en/of vragen in te dienen. Voor het indienen van vragen moeten de leden tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de algemene vergadering in de gelegenheid worden gesteld. Tijdens de ALV zelf, die als webcast via Teams, Zoom of andere tool wordt gehouden, worden de vragen beantwoord en moeten de antwoorden op de website van de vereniging worden geplaatst of via een elektronisch communicatiemiddel toegankelijk worden gemaakt voor de leden.
   3. Volledig online ALV inclusief stemtool organiseren.
    In dit geval wordt de ALV op normale wijze voorbereid, maar wordt de vergadering uitgezonden via Teams, Zoom, Google, of een andere tool en kunnen de leden tijdens de vergadering digitaal stemmen. Inmiddels zijn hier meerdere applicaties voor ontwikkeld.

   Vanwege de coronacrisis heeft het NDB bestuur besloten om de voorjaars ALV na de zomer te organiseren. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:
   •    Het NDB bestuur wil geen onnodig risico nemen met de gezondheid van de aanwezigen, door op dit moment een fysieke vergadering te organiseren terwijl dit niet direct noodzakelijk is gezien de noodwet.
   •    Het NDB bestuur geeft de voorkeur aan een fysieke vergadering in plaats van alles online te doen.

   De voorjaars ALV zal gehouden worden op 29 augustus 2020. Uiteraard houden we ons op dat moment aan de richtlijnen die dan nog van kracht zijn.

   Meer informatie kun je vinden door hier te klikken. Indien er vragen zijn over het organiseren van een ALV neem dan contact met ons op via: info [AT] ndbdarts [DOT] nl.
  • Hoe ziet de nieuwe selectie eruit?
   Voor de samenstelling van de nieuwe Nederlandse selectie heeft de coronacrisis uiteraard ook gevolgen. Klik hier voor meer uitleg. 

  • Gaat de Six Nations Cup Darts, het EK jeugd en het EK senioren wel door?
   Deze evenementen zijn allemaal definitief afgelast. Zie verschillende nieuwsberichten hierboven.
  • Gaan de SuperLeague Play-offs nog door?
   Dit is de NDB op dit moment aan het onderzoeken. Alle captains van de aangemelde teams voor de SuperLeague Play-offs hebben inmiddels een mail van ons ontvangen.

   De meeste zaken staan duidelijk beschreven in dit artikel. Antwoorden op meer veelgestelde vragen kun je waarschijnlijk vinden op de FAQ van het NOC*NSF.

  Posters & informatieborden
  Er zijn door het NOC*NSF posters ontwikkeld met richtlijnen voor bestuurders, trainers, ouders en sporters. Daarnaast is er een set met informatieborden ontwikkeld die clubs en sportaanbieders helpen hun sportaccommodatie ‘coronaproof’ te maken. De digitale posters en informatieborden zijn te downloaden op: https://nocnsf.nl/sportprotocol (NB: scroll naar beneden).

  Informatie & relevante hulp voor dartsclubs en dartshoreca:
  Onderstaand een opsomming van alle artikelen, informatie en overige hulpprojecten die voor horeca of dartsverenigingen mogelijk hulp kan bieden

  Wil jij de horeca ook helpen?
  Ga dan naar Help De Horeca. Je kunt vast vooruit waardebonnen aanschaffen om zo je dartscafé een steun in de rug te geven. Check dus zeker deze site!

  Stukken van NOC*NSF:

  Advies RIVM:
  Sinds de vaststelling van besmettingen in Nederland, geeft het RIVM met regelmaat updates en adviezen. We raden iedereen aan deze adviezen goed in de gaten te houden en op te volgen. Op de website van het RIVM vind je de laatste informatie.

  Heb jij nog meer interessante informatie die wij moeten delen laat ons dit dan zeker weten via: info [AT] ndbdarts [DOT] nl. Natuurlijk mag je dat emailadres ook gebruiken voor alle vragen rondom het coronavirus. Waar we kunnen helpen doen we dat natuurlijk graag! Uiteraard ontvangen onze lidorganisaties regelmatig updates van ons met nog meer informatie.

 2. Foto: Evert Zomer

  De Technische Staf van de NDB is bij elkaar gekomen om de huidige situatie te bespreken en vooruit te kijken naar het begin van het nieuwe seizoen. We hebben vanuit de NDB de afgelopen weken goed nieuws kunnen brengen dat we weer overal mogen darten in de horeca. Echter is het coronavirus nog niet verdwenen en blijven diverse maatregelen en voorzichtigheid noodzakelijk. Daarnaast zijn alle internationale wedstrijden voor de selectie in 2020, zoals eerder gecommuniceerd, afgelast. In de huidige internationale planning is het 4 Nations Tournament in maart 2021 het eerste evenement voor de nationale selectie. Voor de jeugd geldt dat op dit moment het nog niet bekend is of de JDC Word Cup eind 2020 doorgaat of dat ook dit evenement verplaatst gaat worden naar 2021.

  Gezien de bijzondere situatie door de coronacrisis zijn alle kwalificatiemogelijkheden zoals beschreven in het selectiereglement niet georganiseerd en/of niet afgerond. Hierdoor zijn er geen spelers die zich conform het reglement plaatsen voor de nieuwe selectie (seizoen 2020/2021). Dit geldt ook voor de BDO Ranking. Afgelopen seizoen konden spelers zich ook nog plaatsen voor de Nederlandse selectie d.m.v. de BDO Ranking. Vanaf komend seizoen zal dit natuurlijk aangepast gaan worden naar de WDF Ranking. De situatie waarin de BDO zich momenteel bevindt is uiterst zorgwekkend en onzeker. BDO Enterprises, de tak van de BDO waar de toernooien en de internationale ranking onder vallen verkeerd momenteel in zwaar weer. Daarnaast is de BDO Ranking sinds 18 maart j.l. niet meer geactualiseerd door de BDO. Conform het reglement tellen resultaten op de BDO Ranking één jaar mee. Op het moment van schrijven is nog niet bekend hoe de BDO zal omgaan met de punten van toernooien die reeds langer dan 12 maanden geleden gespeeld zijn en de afgelopen maanden door de coronacrisis niet gespeeld konden worden. Concreet is er dus geen BDO Ranking van 1 juli en is het sterk de vraag of deze er nog zal komen. Het bestuur van de NDB heeft op basis van bovenstaande argumenten dan ook besloten dat het in de huidige situatie niet mogelijk is spelers automatisch te selecteren op basis van artikel B1 van het selectiereglement. (Klik hier voor de verschillende selectiereglementen)

  Selectie 2020-2021
  Gezien de onzekere situatie waarin we zitten en de grote onzekerheid over de mogelijkheden aan het begin van het nieuwe seizoen, en daarnaast de data van de eerstkomende evenementen voor de Nederlandse selectie in acht genomen vindt de Technische Staf het niet wenselijk om nu een nieuwe selectie te benoemen. De Technische Staf heeft dan ook besloten dat we het benoemen van de nieuwe selectie uitstellen tot circa een maand voor het eerste evenement welke weer plaats zal vinden. Bij het benoemen van de nieuwe selectie zal de Technische Staf dan zowel de prestaties in het nieuwe ranking seizoen, als de geleverde prestaties op de nationale en internationale ranking in het afgelaste (NDB ranking) seizoen meewegen voor de nieuwe selectie 2020-2021. Voor de selectie staat in elk geval op het programma het 4 Nations Tournament, de Six Nations Cup (alleen senioren) en de JDC World Cup (alleen jeugd). Zodra er meer zicht is op de situatie in het ranking seizoen 2020-2021, zal de Technische Staf bekijken wat de mogelijkheden zijn in de wedstrijdkalender voor een mogelijke (oefen)interland naast deze geplande evenementen.

  Selectie 2019-2020
  Door de coronacrisis en de afgelaste internationale wedstrijden voor de nationale selectie zijn er spelers in de Nederlandse selectie die het afgelopen seizoen helemaal niet in actie zijn gekomen. De NDB is voornemens om een (oefen)interland te organiseren voor deze spelers met bijvoorbeeld België of Duitsland. Spelers van de selectie die niet in actie zijn gekomen, kunnen dan alsnog een wedstrijd spelen in het shirt van Nederland.

 3. Update protocol verantwoord darten - Situatie per 6 juli

  Begin juli konden wij het goede nieuws brengen dat met de nieuwe noodverordeningen er weer overal gedart mag worden, ook in de horeca en ook in wedstrijdverband. Maandag 6 juli jl. konden we na overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nog meer goed nieuws brengen. In dit nieuwsbericht kun je lezen dat de uitzondering op de 1,5 meter afstand tijdens het sporten ook geldt voor de dartssport in de horeca.

  N.a.v. deze nieuwe situatie hebben NOC*NSF en de NDB de geldende protocollen aangepast.
  De nieuwe versie van het protocol verantwoord darten kun je op deze pagina vinden. De laatste versie van het landelijk sportprotocol kun je hier vinden. De belangrijkste passages uit het protocol verantwoord darten hebben wij hieronder op een rijtje gezet:

  De Rijksoverheid heeft aangegeven dat we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gaan, met algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen.

  Deze basisregels en alle andere algemene uitwerkingen door de rijksoverheid zijn hier te vinden. Specifiek voor sport vind je ze hier. De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport- en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand tijdelijk, zo kort mogelijk, los te laten. Wel blijft het verplicht om je tijdens het darten altijd te houden aan zowel het landelijk sportprotocol als het protocol verantwoord darten.

  Wij willen benadrukken dat het coronavirus zeker nog niet verdwenen is. Natuurlijk zijn wij verheugd dat wij onze geliefde dartssport weer kunnen beoefenen, ook in de horeca. De uitzondering op de verplichte 1,5 afstand geldt uitdrukkelijk alleen tijdens het beoefenen van de sportactiviteit. Voor horecagelegenheden geldt daarnaast dat de sport- en spelactiviteiten in een afgebakend gebied dienen plaats te vinden. Deze versoepeling is geen vrijbrief om de 1,5 meter afstand volledig los te laten. Laten we dus verstandig omgaan met deze geboden ruimte door de overheid en houdt te allen tijde 1,5 meter afstand indien dit mogelijk is. Daarom willen we iedereen nogmaals vragen om het protocol volledig te volgen. Uiteraard hoopt de NDB ook zo snel mogelijk terug te kunnen keren naar de reguliere dartssituatie.

  In de komende weken zullen we n.a.v. alle nieuwe informatie de mogelijkheden bekijken voor het nieuwe seizoen. Wij komen zo spoedig als mogelijk met een update.

  DISCLAIMER: ZOWEL HET LANDELIJK SPORTPROTOCOL ALS HET PROTOCOL VERANTWOORD DARTEN ZIJN GEBASEERD OP DE KENNIS EN MAATREGELEN VAN NU. ZODRA HET KABINET EN/OF DE VEILIGHEIDSREGIO’S DE GELDENDEN MAATREGELEN AANPASSEN ZULLEN DEZE WIJZIGINGEN OOK IN BOVENGENOEMDE PROTOCOLS WORDEN AANGEPAST.

 4. Duidelijkheid voor dartssport

  Per 1 juli zijn er in Nederland weer een aantal belangrijke versoepelingen doorgevoerd in de corona-aanpak. Zo zijn binnen- als buitensport weer toegestaan. Sportkantines zijn weer open en de aan de horeca verbonden sporten zoals darts en biljarts zijn overal in Nederland toegestaan.

  Er was even enige onduidelijkheid (zie eerder verschenen bericht) na aanleiding van de modelnoodverordening die door alle veiligheidsregio’s is overgenomen. Hierin staat namelijk letterlijk dat 1,5 meter afstand moet worden gehouden als dat een normale sportbeoefening niet in de weg staat. Als voorbeeld worden vervolgens bowlen, biljarten, darten en bridge genoemd.

  Na overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt dat ook voor darten en biljarten geldt dat wij op een normale wijze onze sport moeten kunnen beoefenen. Natuurlijk blijft daarbij de 1,5 meter afstand gelden als basisregel. Maar net als bij andere sporten mag tijdens de beoefeningen van de sportactiviteit, hiervan afgeweken worden om een normale sportbeoefening mogelijk te maken. Met andere woorden, tijdens een potje darten of biljarten mag je binnen 1,5 meter van elkaar komen indien dat niet anders kan. Voor en na het darten of biljarten geldt net als bij alle andere sporten dat iedereen gewoon 1,5 meter afstand moet houden van elkaar. Sportbeoefening in de horeca dient wel altijd in overleg met de uitbater te gebeuren. Die is immers verantwoordelijk als de NVWA of een BOA komt inspecteren.

  Ook is belangrijk te vermelden dat tijdens alle sportbeoefeningen het landelijk sportprotocol van NOC*NSF gevolgd moet worden en tijdens darten of biljarten het sport specifieke protocol. Klik hier om naar het dartsprotocol te gaan.

  Goed nieuws dus voor de biljart- en dartsport. De NDB, KNBB en NOC*NSF zijn blij dat de intensieve lobby van de afgelopen weken nu het gewenste resultaat oplevert. Samen met onze lidorganisaties, districten en regionale bonden kunnen we ons nu echt gaan voorbereiden op het nieuwe seizoen, waarin normale darts- en biljartwedstrijden mogelijk zijn.

  “Natuurlijk is deze verduidelijking goed nieuws. Hier hebben we ons best voor gedaan. Wel wil ik benadrukken richting alle darters en uitbaters dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen zodat we op een veilige en verantwoordelijke manier met elkaar kunnen darten en kunnen blijven darten. Het coronavirus is nog altijd aanwezig dus let een beetje op elkaar en daar waar het kan probeer de 1,5 meter maatregel zo goed mogelijk te handhaven. Indien je als horecagelegenheid nog aanvullende vragen hebt, neem dan zeker contact met ons op. Wij helpen graag”, aldus NDB directeur Paul Engelbertink.

  Mocht je nog vragen hebben of zijn er nog problemen doordat je gemeente de noodverordening anders interpreteert neem dan zeker contact met ons op. U kunt u ons bereiken op 030 - 2081 180 of via info [AT] ndbdarts [DOT] nl.

 5. Wat mag weer per 1 juli en wat mag niet?

  In Nederland zijn per vandaag (1 juli) een aantal belangrijke versoepelingen doorgevoerd in de corona-aanpak. We hebben nog altijd te maken met bepaalde regels voor binnen en buiten. Dit blijft nodig volgens de overheid aangezien het coronavirus nog zeker niet verdwenen is.

  Wat mag er vanaf vandaag met betrekking tot darts dan wel weer en wat nog niet?

  De nieuwe modelnoodverordening is door alle veiligheidsregio’s overgenomen en daarin staat dat er overal weer gedart mag worden in de horeca en ook in wedstrijdverband. Dat is natuurlijk goed nieuws omdat dit nog niet overal mogelijk was. Ook schrijft deze noodverordening voor dat 1,5 meter afstand moet worden gehandhaafd bij bowlen, biljarten, darten en bridge.

  Naast het goede nieuws hebben we dus ook te maken met de anderhalve meter maatregel. Darten en ook andere horecasporten zoals biljarten vallen dus niet onder de uitzondering die is gemaakt voor contactsporten. Deze anderhalve meter maatregel is voor de NDB een onderwerp van aandacht, omdat deze maatregel in de praktijk lastig tot niet te handhaven is. Zoals in dit nieuwsbericht van vorige week vrijdag en in dit bericht op RTL Nieuws ook staat beschreven hadden we juist samen met NOC*NSF het landelijk sportprotocol aangepast rondom deze regel. Helaas hebben de veiligheidsregio’s de aanpassing in het landelijk sportprotocol niet meegenomen in de noodverordening.

  Wij gaan ons de komende tijd hard maken dat voor darts geldt, net als voor andere sporten, dat tijdens trainingen en wedstrijden de verplichte 1,5 meter afstand losgelaten kan worden. Dit omdat dit een de normale sportbeoefening in de weg staat. Met de huidige maatregelen kun je simpelweg geen normale competitie of dartswedstrijd organiseren. Samen met o.a. de KNBB en NOC*NSF zullen wij doorgaan met ons lobbywerk bij de verschillende instanties en hopen we snel weer met meer nieuws te kunnen komen.

 6. Sportprotocol op aangeven van KNBB en NDB aangepast

  Gisteren berichten wij in dit artikel dat darten, poolen, snooker en biljarten (horecasporten) mogelijk tussen wal en schip konden raken omdat minister-president Rutte tijdens de persconferentie bekend maakte dat de ‘vaste zitplaats’ in de horeca verplicht blijft. Omdat de aan horeca verbonden sporten in allerlei type accommodaties, op recreatieve wijze en in competitief verband, gespeeld worden kon hiermee de ongewenste situatie ontstaan dat binnen deze verschillende speellocaties verschillende regels zouden gaan gelden.

  De KNBB en NDB hebben tot gisteravond laat en vanochtend vroeg gesprekken gevoerd met NOC*NSF om tot verduidelijking te komen. Samen met NOC*NSF hebben we onze positie en pleidooi aan VWS voorgelegd.

  Het resultaat is dat vandaag het landelijk sportprotocol hierop is aangepast waarmee het voor de verschillende type locaties helder is geworden en de binnensport daarmee overal kan openen! Het sportprotocol kunt u hier raadplegen.

  De volgende passage is in dit sportprotocol opgenomen:

  Horecasporten
  Tijdens horecasporten komen in veel gevallen de horecaprotocollen en sportprotocollen bij elkaar. In enkele gevallen kunnen die protocollen conflicteren. Hieronder staat een richtlijn hoe om te gaan met dergelijke situaties, opgesteld aan de hand van de basisregels voor binnen, uitzonderingen voor binnensport en de regels voor horeca. Deze richtlijn is van toepassing op:

  1.          Sportactiviteiten in horeca (bv. een café waar ook gedart of gebiljart wordt)
  2.          Horecasporten in sportkantines (bv. een voetbalkantine waar ook gedart of gebiljart wordt)
  3.          Accommodaties speciaal voor horecasport (bv. een biljartclub)

  • Het is zaak te bekijken wat de hoofdactiviteit van een accommodatie is. Het protocol dat daarbij hoort is leidend. Voor 1 en 2 is dat het horecaprotocol, voor 3 is dat het binnensportprotocol.
  • Ongeacht de accommodatie dient tijdens de sportbeoefening 1,5m afstand gehouden te worden. Voor de meeste horecasporten is dat geen probleem.
  • Indien in de accommodatie het horecaprotocol leidend is (situatie 1 en 2), moet de persoon een zitplaats hebben, maar mag tijdens de sportuitoefening staan en moet zoveel mogelijk (bij wedstrijden) 1,5m afstand worden gehouden.
  • Indien in de accommodatie het binnensportprotocol leidend is (situatie 3) moet er zoveel mogelijk 1,5 meter afstand gehouden worden en is er een maximum van 100 personen.
  • Bij twijfel bepaalt het lokaal gezag (gemeente) of het horeca of binnensportprotocol leidend is.

  De sport specifieke protocollen - verantwoord darten en verantwoorden biljarten – worden na de bekendmaking van de noodverordeningen bijgesteld en gepubliceerd. Tevens worden in de Q&A van NOC*NSF de meest gestelde vragen over onze takken van sport in relatie tot accommodaties en de 1,5 meter bepalingen opgenomen

  We moeten echter nog enig voorbehoud maken. Het veiligheidsberaad en de veiligheidsregio’s moeten de nieuwe noodverordeningen, die gelden vanaf 1 juli, nog vaststellen. Hierin kunnen zij afwijken en aanvullende bepalingen opnemen. De NDB en KNBB zullen vandaag de veiligheidsregio’s nog informeren zodat zij hopelijk hun noodverordening en Q&A zullen vaststellen in lijn met het landelijk sportprotocol.

  DISCLAIMER: DIT SPORTPROTOCOL IS NOG IN ONTWIKKELING EN IS GEBASEERD OP DE KENNIS VAN NU. DE KOMENDE DAGEN KUNNEN NOG AANPASSINGEN VOLGEN (OP BASIS VAN AANWIJZINGSBRIEF RIJKSOVERHEID EN DE DAARUIT VOLGENDE NOODVERORDENINGEN).

  De KNBB en NDB zijn zeer blij met dit behaalde resultaat waarmee er een einde is gekomen aan de onduidelijkheid en hopen dat hierdoor vanaf 1 juli in alle type locaties weer een potje darts, biljart snooker en pool gespeeld kan worden!

 7. Nog steeds veel onduidelijkheid voor de dartssport aangezien deze in horeca plaatsvindt

  Gisterenavond heeft minister-president Mark Rutte tijdens zijn persconferentie diverse versoepelingen van de maatregelen aangekondigd. Dat is voor de sport in algemene zin fantastisch nieuws. Alle binnensportsportaccommodaties en horecalocaties, waaronder sportkantines, mogen per 1 juli weer open. Daarnaast werd bekend dat alle binnensporten, waaronder contactsporten, en wedstrijden ook weer zijn toegestaan. Uiteraard wel met inachtneming van protocollen en voorschriften van het RIVM en de overheid. Helaas blijven er strikte regels gelden in de horeca, waardoor de ‘horecasporten’, zoals darts en biljarts mogelijk tussen wal en schip belanden.  

  Vaste zitplaats
  In horeca blijft de verplichting om te zitten gelden. Hierdoor is er nog steeds onduidelijkheid over welke maatregelen, sport of horeca, er gelden indien er gesport (o.a. gedart) wordt in horecagelegenheden. Verschillende veiligheidsregio’s interpreteren dit anders waardoor je in een aantal veiligheidsregio’s nog steeds niet kan darten of biljarten.

  Omdat in de nu nog geldende noodverordening de regel reeds was opgenomen ‘zitten aan bar of tafel’ hebben wij ons samen met de KNBB en NOC*NSF de afgelopen weken enorm ingezet om veiligheidsregio’s en gemeenten ervan te overtuigen dat deze regel het spelen van een activiteit in de horeca niet in de weg staat.

  Omdat Premier Rutte gisteren aangaf dat voor de horeca een vaste zitplaats verplicht blijft, hebben wij vandaag met NOC*NSF en enkele collega sportbonden direct overleg gevoerd. Om te voorkomen dat deze ‘regel’ opnieuw tot problemen kan leiden in de komende noodverordening per 1 juli, hebben wij met NOC*NSF, namens alle horecasporten, direct contact opgenomen met het Ministerie VWS.  We hebben goede hoop dat we spoedig de gewenste duidelijkheid kunnen verschaffen en dat darten overal in de horeca weer mogelijk is. De NDB zet op dit moment alles op alles om helderheid te krijgen voor alles en iedereen. Zodra wij meer nieuws ontvangen delen we dit uiteraard direct op deze website.

  Protocol
  Vanuit de gezamenlijke sport komt er via NOC*NSF op korte termijn een aangepast sportprotocol. Specifiek voor darten hebben wij hier het protocol verantwoord darten staan. Zodra het protocol van NOC*NSF gereed is en wij meer informatie heben ontvangen van VWS zullen wij het dartsprotocol direct updaten.

  Klik hier voor meer informatie op de website van de rijksoverheid ten aanzien van de persconferentie van gisterenavond.

 8. Nieuwe App: GameOn!

  Dartscompetities zijn afgelast, toernooien kunnen niet doorgaan en een potje darten in de kroeg is ook niet zo vanzelfsprekend in deze tijd. De huidige coronasituatie maakt het een stuk lastiger voor dartliefhebbers om te blijven darten tegen anderen. Daarom heeft de Nederlandse Darts Bond (NDB) in samenwerking met digitaal sportmarketingbureau Sportunity de ‘Game On!’ app ontwikkelt, om darters de mogelijkheid te bieden ook nu gewoon door te blijven gooien.

  Darten op afstand van je tegenstander
  Er zijn al verschillende initiatieven georganiseerd om toch wedstrijden te kunnen spelen, denk aan het livestreamtoernooi ‘Darts At Home’ van de PDC. De NDB biedt met de nieuwe Game On! app haar leden, maar ook niet-leden, een innovatief platform om toch nog potjes tegen anderen te kunnen darten, vanuit huis op je eigen dartsbord. Paul Engelbertink, directeur NDB: “Op deze manier willen we dartsliefhebbers toch nog een beetje samenbrengen op een leuke en innovatieve manier. De funfactor in deze tijd vind ik vooral erg belangrijk en dat willen we onze leden en dartliefhebbers dan ook bieden middels de nieuwe Game On! app.”

  Snel en eenvoudig je vrienden uitnodigen
  Er bestaan natuurlijk al verschillende dartapps, maar wat de Game On! app uniek maakt is de snelle en eenvoudige manier waarop je een wedstrijd kunt starten. Via de app start je in enkele stappen een nieuwe wedstrijd. Vanuit de app kun je direct de link delen via WhatsApp om je vrienden uit te nodigen. Ze hoeven alleen nog maar op de link te klikken en de wedstrijd kan beginnen. De Game On! app is gratis te downloaden in de App Store en de Play Store.

  Game On!
  Bepaal vanaf hoeveel punten de wedstrijd start, kies wie de eerste beurt gooit en de wedstrijd kan beginnen. Het is ook mogelijk om twee-tegen-twee te spelen en je kunt tot zoveel legs spelen als je wilt. Na je beurt vul je jouw score in en deze is vervolgens direct zichtbaar op de telefoon van je tegenstander(s). Dit maakt het een stuk makkelijker om thuis op je eigen dartbord op afstand van je tegenstander te spelen.

  Ook met de Game On! app is het nog steeds een toevoeging om een aparte (video)call aan te zetten met je tegenstander. Dat maakt het natuurlijk een stuk gezelliger en zo kun je meteen zien of je tegenstander wel echt elke beurt rond de 100 gemiddeld gooit. ;)

  Speelstatistieken
  Alle spelers moeten na het afronden van de wedstrijd de uitslag bevestigen. Hoe meer je speelt, hoe meer punten je verdient voor de ‘Game On! ranglijst’ die te vinden is in de app. Voor elke gespeelde wedstrijd krijg je twee punten die meetellen voor de ranglijst. Win je de pot, dan krijg je er nog eens drie punten bij, en bij gelijkspel krijg je er twee punten bij. Naast de ranglijst vind je in de app je persoonlijke speelstatistieken terug: tegen wie speel je het liefst of tegen wie juist niet omdat je bijna altijd van hem of haar verliest? En hoeveel potjes heb je de laatste tijd gespeeld? Ook vind je al jouw gespeelde wedstrijden terug in de app, met de daarbij horende speelstatistieken.

  App downloaden:
  Iphone
  Android

  Website:
  Meer weten over de Game On! app? Klik hier om naar de website te gaan of neem contact op via info [AT] gameondarts [DOT] club.

 9. Update corona en protocol

  Zoals we afgelopen vrijdag in dit nieuwsbericht op onze website beschreven zijn wij erg blij dat de horeca weer open is. Op dit moment is er voor het recreatieve darten in de horeca nog wel enige onduidelijkheid of dit nu wel of niet mag. Wij proberen deze vraag concreet beantwoord te krijgen. Voor nu blijft het advies aan alle horeca-uitbaters om met de lokale autoriteiten (gemeente), per horecagelegenheid te beslissen wat de mogelijkheden zijn binnen de richtlijnen.

  Wanneer mogen we weer binnen sporten?
  Het kabinet besluit eind juni of binnensportaccommodaties per 1 juli open kunnen gaan en binnensporten weer zijn toegestaan onder voorwaarde van het sport (specifieke) protocol. Hierbij geldt dat dit alleen kan wanneer de situatie dit toelaat. Hierbij kijkt het kabinet naar de verspreiding van het coronavirus in Nederland en de druk op de zorg. Als de situatie rondom het aantal besmettingen in Nederland met het coronavirus het toelaat, zal het kabinet eind juni ook besluiten dat sportkantines per 1 juli hun deuren weer mogen openen. Daarbij geldt dat sportkantines moeten voldoen aan de maatregelen en protocollen die voor de horeca gelden en dat al het personeel, ook de vrijwilligers, op de hoogte zijn van deze protocollen.

  Zoals het er nu naar uitziet zijn vanaf 1 september alle regionale toernooien en wedstrijden weer toegestaan. Overheid en veiligheidsregio’s beslissen later op basis van de dan actuele situatie wat kan en welke voorwaarden er dan gelden.

  Protocol:
  Klik hier voor de laatste versie van ons dartsprotocol (versie 5). Wij zullen dit protocol continu updaten na nieuwe ontwikkelingen en maatregelen vanuit de overheid. Dit protocol is tevens te vinden in ons coronadossier.

 10. Horeca open per 1 juni, wat betekent dat voor onze sporten?

  We zijn verheugd over het feit dat de horeca per 1 juni (12:00 uur) weer open gaat. Iets waar de Nederlandse Darts Bond samen met de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond zich de laatste weken hard voor gemaakt hebben. Zoals we al vanaf het begin van de crisis hebben aangegeven ging een grote zorg van ons uit naar het voortbestaan van alle verschillende speellocaties door heel Nederland. Doordat nu per 1 juni de deuren weer open mogen in de horeca, is de kans op overleven voor een groot deel van onze speellocaties natuurlijk een stuk groter geworden.

  We ontvangen veel vragen of darten en (pool)-biljarten nu ook weer mogelijk is vanaf 1 juni. Aangezien wij dit niet bepalen kunnen we alleen de informatie geven die wij tot nu toe hebben ontvangen en verzameld.

  In de noodverordening is opgenomen dat gasten gebruik maken van een zitplaats (aan tafel of aan bar). Dit roept natuurlijk enkele vragen op aangezien de regels vanuit de noodverordening voor meerdere interpretaties vatbaar zijn.

  Wij hebben inmiddels bij verschillende instanties zoals NOC*NSF, Veiligheidsberaad, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om meer duiding gevraagd. Uiteraard willen we weten of in de horeca (vanaf 1 juni) poolen, snooker, biljarten en darten is toegestaan. Deze vraag wordt tot op heden helaas niet concreet beantwoord.

  Het advies is dan ook aan alle horeca-uitbaters om met de lokale autoriteiten (gemeente), per horecagelegenheid te beslissen wat de mogelijkheden zijn binnen de richtlijnen. Dit vraagt om maatwerk.

  Jullie mogen van ons aannemen, dat de NDB en de KNBB, er alles aan doen om heldere antwoorden te krijgen. We blijven in gesprek met alle partijen en houden jullie vanzelfsprekend op de hoogte.

Website NDB | DodSoft WebDesign
Copyright © 2016. All Rights Reserved.