NDB Nieuws

NDBDarts.nl is de officiële website van de Nederlandse Darts Bond.
 1. NK Darts 2021, LaCo, SLN en Rankingseizoen 2021-2022

  De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn in volle gang! Het Nederlands Kampioenschap 2021 staat gepland op zondag 26 september 2021.

  Natuurlijk zijn er wegens de coronacrisis nog vele onzekerheden en uitdagingen voor het nieuwe seizoen. In de komende weken zullen wij de voorbereidingen voortzetten en bekijken wij welke maatregelen noodzakelijk zijn om de LaCo, SuperLeague en NDB Ranking op een goede en verantwoordelijke manier mogelijk te maken. Op basis van de laatst beschikbare informatie van de Rijksoverheid is de verwachting dat het nationale competitieseizoen eind september een op “normale” wijze kan aanvangen. We verwachten eind augustus/ begin september meer informatie te kunnen geven.

  NDB Rankingseizoen
  Het streven is om in het laatste weekend van september te starten met het nieuwe seizoen. Echter zijn wij daarvoor afhankelijk van de actuele situatie van de coronacrisis ten tijde van de eerste ranking. Omdat er in het jaar 2021, wegens de coronacrisis nog geen Nederlands Kampioenschap is georganiseerd, zullen we het seizoen 2021-2022 aanvangen met het NK 2021 en afsluiten met het NK Darts 2022. De data in de conceptplanning (kunnen dus nog wijzigen!) voor de zes NDB rankingtoernooien zijn:

  • Zondag 26-09-2021 NDB Ranking 1 - NK Darts 2021
  • Zondag 12-12-2021 NDB Ranking 2
  • Zondag 23-01-2022 NDB Ranking 3
  • Zondag 06-03-2022 NDB Ranking 4
  • Zondag 03-04-2022 NDB Ranking 5
  • Zondag 24-04-2022 NDB Ranking 6
  • Zondag 15-05-2022 NDB Ranking 7 - NK Darts 2022


  LaCo en SuperLeague

  De inschrijving voor de LaCo en SuperLeague zijn deze week geopend. Alle lidorganisaties en teamcaptains hebben hier reeds een e-mail over ontvangen. Het streven is om in het laatste weekend van september te starten met alle landelijke competities.

  SuperLeague Play-offs 2021
  De inschrijving voor de reguliere SuperLeague is open tot en met 15 augustus. Daarna kunnen we kijken hoeveel van de 40 teams zich weer hebben ingeschreven. Indien er plaatsen beschikbaar komen, doordat bestaande teams zich niet meer inschrijven voor het SLN seizoen 2021-2022, zullen wij in de week van 16 augustus de inschrijving openen voor de SLN play-offs. De play-offs zullen dan in de eerste drie weken van september worden gespeeld. Via deze play-offs wordt de SLN dan weer aangevuld tot 40 teams.

  Voorbehoud
  Deze planning is meer dan ooit uiterst onzeker aangezien we nog te maken hebben met de coronacrisis. Het is op dit moment nog niet zeker wat er in de komende tijd gaat gebeuren. Komen er maatregelen bij of worden ze juist losgelaten? Dat zullen we moeten afwachten. Mocht je nu al vragen hebben n.a.v. de conceptplanning dan kan je natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

  De Nederlandse Darts Bond heeft er zoals gebruikelijk naar gestreefd om de rankingtoernooien en landelijke competitiewedstrijden niet in hetzelfde weekend plaats te laten vinden als internationale opens, evenementen van het Nederlands Team, op feestdagen of vakanties. Gezien de overvolle agenda en alle verschuivingen in de kalender door de coronacrisis zijn overlappingen echter niet te voorkomen. Daarnaast staat de internationale planning voor 2021, maar vooral van 2022 verre van vast. Bij nieuwe conflicterende data zullen de mogelijkheden tegen die tijd bekeken worden.

 2. Andy Fordham overleden

  We zijn bedroefd om te moeten melden dat 'The Viking', Andy Fordham, op 59-jarige leeftijd is overleden. Een gemis voor de dartswereld. Hij was een wereldkampioen, een legende, een vriendelijke reus en geliefd bij iedereen.

  Fordham won in zijn dartscarrière vele prijzen, maar de kroon op zijn werk bereikte hij in 2004, toen hij in de finale van de Lakeside Mervyn King wist te verslaan en wereldkampioen bij de BDO werd.

  Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte in deze moeilijke tijd.

 3. Voorjaars ALV 2021

  Op zaterdag 10 juli jl. heeft de voorjaars ALV van de NDB plaatsgevonden. Het was gelukkig weer mogelijk om fysiek bij elkaar te komen. In het H.F. Witte cultuur en vergadercentrum in de Bilt hebben we met de besturen van onze lidorganisaties een prettige vergadering gehad.

  Voor de Algemene Ledenvergadering van de NDB worden de bestuursleden van alle aangesloten lidorganisaties en verschillende gasten uitgenodigd. In totaal waren 15 van de 25 aangesloten lidorganisaties aanwezig, te weten: DORA, DBBR, WBDF, DBMN, DVS, DBA, DONHN, DVK, FDB, BDC, PDB, KDO, DOT, RDO, SDC.
  Afwezig met kennisgeving waren: ZDF, VDO, RDF
  Afwezig zonder kennisgeving waren: DSWN, DOGD, RDB, DVO, RD, TDV, DID

  Tijdens de vergadering is er uitgebreid aandacht besteed aan de ontwikkelingen van de NDB. Zo is de organisatie besproken net als de ontwikkelingen op het internationale speelveld. Hebben we aandacht gehad voor de coronacrisis en de gevolgen. Ook hebben we vooruitgeblikt op het aankomende seizoen en stilgestaan bij de TOTO Dutch Open Darts. Daarnaast hebben we uitgebreid verteld over de ontwikkelingen binnen NOC*NSF en is het opengaan van de gokmarkt en de positie van de Nederlandse Loterij besproken. Uiteraard is ook de WBTR, die vanaf 1 juli van start is gegaan, aan bod gekomen en hebben we de collectieve voordelen voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en het collectieve aanbod voor de notaris nogmaals onder de aandacht gebracht. Ook hebben we uitleg gegeven over de richtlijn gender- en seksediverse personen. Deze richtlijn is door het bestuur vastgesteld. Meer hierover vind je in dit nieuwsbericht.

  Naast deze ontwikkelingen zijn er ook altijd een aantal zaken die we met elkaar hebben vastgesteld/ besloten.

  Notulen najaars ALV 2020
  De notulen van de algemene ledenvergadering (najaar 2020) van 2 maart 2021 zijn vastgesteld, deze kunt u hier terugvinden.

  Jaarverslag (incl. jaarrekening 2020)
  Tijdens de ALV is het jaarverslag incl. jaarrekening 2020 vastgesteld. In het jaarverslag, welke u hier kunt vinden, rapporteert de NDB over al haar activiteiten en financiën van het jaar 2020.

  Financiële Commissie
  De ALV heeft Monique van der Horst (DVS), Inge Sanders (KDO) en Peter Maartense (RDO) herkozen als lid van de financiële commissie. De NDB is de commissie dankbaar voor het geleverde werk.

  Werkgroep Contributie/ Financiering
  De ALV heeft ingestemd met het vormen van een werkgroep contributie & financiering. Deze werkgroep gaat kijken naar zowel de inkomsten vanuit de afdracht van lidorganisaties als vanuit de subsidie van NOC*NSF. Hoe ontwikkeld dit zich en wat dient er te gebeuren om het voortbestaan van de NDB te kunnen garanderen.

  Vanuit die werkgroep moet een breed gedragen voorstel komen over de contributie en financiële stromen van de NDB. Dit voorstel willen we idealiter in een separate meeting met de lidorganisaties gaan bespreken en vervolgens op de najaars ALV ter stemming brengen.

  Adviescommissie
  Het bestuur heeft de ALV voorgesteld om de adviescommissie een slapende status te geven aangezien het bestuur inmiddels uit zes bestuursleden bestaat en het bestuur van mening is dat het in de afgelopen 3 jaar voldoende ervaring heeft opgedaan. Er wordt goed en eendrachtig samengewerkt met de kantoororganisatie, en het bestuur legt verantwoording af aan de ALV naar tevredenheid van de ALV. Aangezien de adviescommissie de laatste tijd al meer naar de achtergrond is verschoven lijkt het nu een goed moment om de commissie een slapende status te geven. De adviescommissie heeft op haar beurt in de ALV aangegeven graag door te willen gaan zoals het nu ging en met het bestuur in gesprek te willen gaan hoe het in de toekomst tot een betere en zinvollere samenwerking kan komen. De vergadering heeft aangegeven dat zij vindt dat de adviescommissie en het bestuur met één gezamenlijk voorstel moeten komen om aan de ALV voor te leggen.

  Daarnaast kunnen wij melden dat Hariette van de Wakker (KDO) met ruime meerderheid is herkozen tot commissielid adviescommissie. Arend Freeth heeft de commissie verlaten aangezien hij geen voorzitter meer is van de DBA, doordat zijn zittingstermijn daar ten einde was. Wij willen zowel Harriete als Arend danken voor hun inzet.

  Benoeming voorzitter en penningmeester
  Wij zijn zeer verheugd dat Theo van Hezik en Frances van Kooten met een ruime meerderheid opnieuw benoemd zijn tot penningmeester en voorzitter van de NDB. Hiermee beginnen zij aan hun tweede termijn van drie jaar. Conform de Code Goed Sportbestuur kan een bestuurder maximaal 3 bestuurstermijnen van 3 jaar zitten. Voor Theo is tevens door de ALV de ontheffingsperiode verlengt voor zijn nevenfunctie als voorzitter van de BDC. Wij zijn beide heren zeer erkentelijk voor hun inzet in de afgelopen drie jaar en wensen ze veel succes in de komende jaren.

  Boete- & Tarievenlijst
  De Boete- & Tarievenlijst was ongewijzigd ten opzicht van het vorige seizoen en is opnieuw vastgesteld. Deze is hier te vinden.

  De notulen van deze vergadering worden gepubliceerd zodra deze tijdens de volgende algemene ledenvergadering worden vastgesteld. Wij danken alle aanwezigen voor een vruchtbare vergadering.

 4. Richtlijn gender- en seksediverse personen in de sport

  De NDB onderschrijft de doelstellingen en uitgangspunten voor een inclusieve sport zoals opgesteld door NOC*NSF. De NDB zet zich samen met NOC*NSF in om sport in Nederland inclusief te maken. Zodat iedere Nederlander, ook voor wie deelnemen aan sport niet vanzelfsprekend is, kan sporten op een manier die bij haar past.

  Sport is voor iedereen. Het is een mensenrecht om op gelijkwaardige en respectvolle manier behandeld te worden. Hierdoor krijgt iedereen een gelijke kans om de voordelen die sport te bieden heeft zelf te ervaren. Iedere sporter moet kunnen sporten met respect voor en conform het gender of de sekse waarmee diegene zich identificeert. Op alle niveaus wordt met een competitieve instelling gesport, zowel in top- als in breedtesport. Tegelijkertijd wil iedereen op een eerlijke manier en in de geest van de sport kunnen deelnemen.

  Naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en NOC*NSF in Nederland heeft de NDB deze richtlijn samen met Alliantie Gelijke Spelen en NOC*NSF vertaald naar de situatie voor de dartsport in lijn met de reglementen van de World Darts Federation. Hier vind je de richtlijn gender- en seksediverse personen voor de dartsport.

  Mocht je vragen hebben n.a.v. de richtlijn gender- en seksediverse personen dan kan je contact opnemen met het Bondskantoor via info [AT] ndbdarts [DOT] nl of 030-2081180.

 5. TOTO Dutch Open Darts in september gaat helaas niet door

  Vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen in ons land heeft de overheid op 9 juli nieuwe maatregelen bekendgemaakt. Een van de belangrijkste maatregelen is dat er tot en met 13 augustus geen meerdaagse evenementen mogen plaatsvinden. Dan wordt beoordeeld of evenementen daarna weer worden toegestaan. Daardoor is er veel onduidelijkheid over de mogelijkheden om iets te organiseren na 13 augustus.

  Met pijn in ons hart hebben wij, de Nederlandse Darts Bond en De Bonte Wever, besloten om de TOTO Dutch Open Darts op 3, 4 en 5 september 2021 niet door te laten gaan.

  Door de nieuwe maatregelen zijn we in een moeilijke en onduidelijke situatie terechtgekomen. Want onze eerste zorg is de gezondheid van alle darters, bezoekers, vrijwilligers, partners, leveranciers en personeel. We moeten deze verantwoordelijkheid goed kunnen invullen en daarbij is een goede voorbereiding, en weten waarmee je rekening moet houden enorm belangrijk. Dat lukt in de huidige omstandigheden niet. De nieuwe onzekerheid zorgt ook organisatorisch voor te veel uitdagingen en kosten.

  Tegelijkertijd willen we nu helderheid bieden aan iedereen die zou meedoen, meewerkt en zich had verheugd op dit toernooi. Vandaar dat we dit lastige besluit moesten nemen.

  Wij begrijpen en delen de teleurstelling maar gaan er vanuit dat er begrip is voor deze keuze en kijken nu uit naar het hosten van de WDF World Masters van 2 t/m 5 december en naar de TOTO Dutch Open Darts op 4, 5 en 6 februari 2022.

  Inschrijvingen:
  Vanaf dit moment is de inschrijving gesloten. Iedereen krijgt binnen twee weken zijn volledige inschrijfbedrag teruggestort.

  Hotelkamer en/of entreetickets bij De Bonte Wever geboekt:
  Iedereen die een kamer geboekt heeft in De Bonte Wever, in het weekend van de TOTO Dutch Open Darts, ontvangt op korte termijn een mail van De Bonte Wever met meer informatie. Gekochte tickets worden geannuleerd en betalingen hiervan worden teruggestort.

 6. Inschrijving Dutch Open Darts is open

  De inschrijving voor de TOTO Dutch Open Darts 2021 is open. Dit unieke dartsevenement vindt plaats van vrijdag 3 t/m zondag 5 september in de Bonte Wever te Assen. De TOTO Dutch Open Darts is veruit het grootste dartsfeest in de wereld en het enige ‘platinum geranked’ open toernooi door de World Darts Federation.

  Natuurlijk zijn we allemaal opgelucht dat we weer kunnen gaan genieten van festivals, concerten en sportevenementen. Dus ook een toernooi als de Dutch Open Darts kan op dit moment in september gewoon weer gehouden worden. Dus pak je pijltjes, begin met trainen en wie weet sta jij straks wel op het grote podium van de TOTO Dutch Open Darts in De Bonte Wever voor duizenden dartfans met de beker boven je hoofd. Iedereen, van amateur tot professional kan deelnemen. Jij dus ook!

  Inschrijven kan voor de gebruikelijke categorieën. Echter hebben we dit jaar voor het eerst ook een Dutch Open Darts paradarts koppeltoernooi op vrijdag en houden we twee paradarts single toernooien op zaterdag. Eén voor de staande spelers en één voor rolstoeldarters.

  Inschrijven:
  Klik hier om je direct in te schrijven. Inschrijven kan tot en met 15 augustus 2021.

  Tickets:
  Wil je niet deelnemen maar wel komen kijken? Bestel dan alvast je entreetickets door hier te klikken.

  Corona
  Op dit moment is nog niet bekend of de overheid in verband met corona extra eisen stelt aan het bezoek en/of deelname aan de Dutch Open Darts 2021 in september. De organisatie behoudt het recht om te allen tijde de Dutch Open Darts 2021 af te gelasten wanneer door coronamaatregelen de organisatie niet op een normale of passende manier door kan gaan.

  Zodra hier meer nieuws over is, laten we dat direct weten. Als de Dutch Open Darts 2021 vanwege corona niet kan plaatsvinden, wordt het volledige inschrijfgeld en entreeticketgeld teruggestort naar diegene die geboekt heeft.

  Op dit moment gaan wij er vanuit dat we jullie allemaal weer kunnen begroeten op 3, 4 en 5 september 2021 in De Bonte Wever in Assen. Wij hebben er heel veel zin in, hopelijk jullie ook!

 7. Foto: NDB/Miranda Drenth

  TOTO is de nieuwe hoofdsponsor en naamgever van de Dutch Open Darts. TOTO, de oer-Hollandse en in Nederland enige legale aanbieder van sportweddenschappen, en de Nederlandse Darts Bond (NDB) gaan een verbintenis aan voor één jaar, met de intentie het hoofdsponsorschap langdurig voort te zetten. De TOTO Dutch Open Darts, het grootste dartstoernooi van de wereld, vindt plaats op 3, 4 en 5 september 2021 in Assen. 

  “Ik ben trots en zeer verheugd dat TOTO zich als hoofdsponsor verbindt aan de Dutch Open Darts”, aldus NDB-directeur Paul Engelbertink. “TOTO ondersteunt al jaren de sport en de Nederlandse sportweddenschappenaanbieder is natuurlijk een mooie match met de darters en de dartsport. We gaan dan ook leuke activaties ontwikkelen. Samen zorgen we ervoor dat we ook de komende jaren de TOTO Dutch Open Darts op grootse wijze blijven organiseren en alle dartsfans verder laten genieten van dit unieke dartsevenement. Samen met TOTO kijken we uit naar een succesvolle en langdurige samenwerking.”

  Sam Depoortere, Business Director TOTO: “Darts is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een onmiskenbaar onderdeel van de Nederlandse sportcultuur. En bovendien is het een van de meest populaire sporten onder TOTO-spelers. TOTO geeft als hoofdsponsor van de Dutch Open Darts darters op alle niveaus de kans zich drie dagen lang met elkaar te meten. Of je nu tegen de oche staat of een eentje of een tweetje invult bij TOTO, plezier en spanning zijn gegarandeerd.”

  Over TOTO
  TOTO is een oer-Hollandse en in Nederland de enige legale aanbieder van sportweddenschappen. Elke dag is er een groot aanbod van sportwedstrijden waarbij de speler een voorspelling kan plaatsen. TOTO is één van de zeven spellen van Nederlandse Loterij. Jaarlijks geeft Nederlandse Loterij een groot deel van haar resultaat aan de Nederlandse sport. In 2020 ging het om een bedrag van 45,2 miljoen euro. Daarvan ging via NOC*NSF 209.248 euro naar de NDB voor het Nederlandse darts.

  Over TOTO Dutch Open Darts
  De TOTO Dutch Open Darts is het grootste en gezelligste dartstoernooi ter wereld waaraan iedereen, van amateur tot professional, kan deelnemen. Het is een evenement van de Nederlandse Darts Bond en staat garant voor drie dagen lang gezelligheid, feest en heel veel darts. Meer informatie over de TOTO Dutch Open Darts is te vinden op: www.dutchopendarts.nl

  Inschrijving 2021
  De inschrijving voor de TOTO Dutch Open Darts 2021 zal spoedig open gaan.

 8. Dopingreglement per 1 juni 2021: Belangrijkste Wijzigingen

  Per 1 juni 2021 is een vernieuwd Nationaal Dopingreglement van kracht. Dit reglement van het ISR is een aangepaste versie van het eerder dit jaar verschenen reglement.

  Nederlandse sportbonden zijn zowel nationaal (via de aansluiting bij NOC*NSF) als internationaal (via de aansluiting bij de Internationale Federatie) verplicht om dopingbeleid te voeren. Dit gebeurt in eerste instantie door het vaststellen van het Nationaal Dopingreglement (NDR), dat is gebaseerd op de World Anti-Doping Code. De dopingregels zijn voor alle sporten en voor alle landen gelijk. Als gevolg hiervan kunnen er geen wijzigingen worden aangebracht in de inhoud van het Nationaal Dopingreglement.

  Klik hier voor het Nationaal Doping reglement 2021. Klik hier voor de belangrijkste wijzigingen.

  Het Nationaal Dopingreglement verwijst naar een drietal bijlagen die er onlosmakelijk mee verbonden zijn. Bijbehorende reglementen (o.a. Dopinglijst, whereaboutsbijlage en dispensatiebijlage) kun je hier vinden op dopingpagina op de NDB website.

  Bezoek ook zeker eens onze NDB Fair Play website. Hier vind je overzichtelijk alle informatie over sportiviteit op en rond de dartsbaan, een schone en dopingvrije sport en voorlichting over matchfixing.

 9. Foto: Tip Top Pics

  Er is mooi nieuws gekomen van de World Darts Federation (WDF). De WDF is verheugd aan te kondigen dat het WK in 2022 terug zal keren in The Home of World Darts, the Lakeside Country Club’ en dat de wedstrijden te zien zullen zijn voor fans in heel Europa via Eurosport en Discovery+.

  Het WDF WK zal plaatsvinden van 1 t/m 9 januari 2022. Het deelnemersveld voor het WDF WK gaat bestaan uit 48 heren en 24 dames. Ook worden de halve finales van het jeugdtoernooi op het Lakeside podium gespeeld. Bij de heren zijn Wayne Warren, Ross Montgomery en Jim Williams al gekwalificeerd voor het WDF WK. Bij de dames zijn Mikuru Suzuki, Aileen de Graaf en Beau Greaves al zeker van deelname.

  In de iconische locatie 'Lakeside' wisten al heel wat grote namen een wereldtitel te bemachtigen. Wat te denken van John Lowe, Eric Bristow, Phil Taylor, John Part, Raymond van Barneveld en Martin Adams. Wij kijken dan ook met veel plezier uit naar begin januari 2022 en hopen natuurlijk op een Nederlandse winnaars.

  Lees hier het volledige nieuwsbericht op de website van de WDF.

 10. Vanaf 5 juni weer darten en de Dutch Open Darts inschrijving gaat open!

  De sport gaat verder open, heeft het kabinet vrijdagavond bekendgemaakt. Per 5 juni volgt, mits de dalende trend van de coronacijfers doorzet, de derde stap in de versoepeling van de maatregelen die momenteel gelden tegen de verspreiding van het coronavirus. Dat is voor de sport in algemene zin fantastisch nieuws. Alle binnensportsportaccommodaties en horecalocaties, waaronder sportkantines, mogen per 5 juni weer open. Uiteraard wel met inachtneming van protocollen en voorschriften van de overheid. Dit is natuurlijk positief nieuws, maar wat betekent dit voor de dartsport?

  Sporten vanaf 5 juni

  Per 5 juni mogen volwassenen binnen en buiten weer sporten in groepen van maximaal vijftig personen en zonder de verplichte 1,5 meter afstand bij sporten waarbij dat voor de beoefening van de sport niet haalbaar is. De deuren van sportkantines mogen onder voorwaarden weer open (zie onderstaand horeca kopje). Darten is nu dus weer echt mogelijk, op deze pagina van de Rijksoverheid kun je alle maatregelen per 5 juni voor de sport lezen.
  Voor jongeren tot en met 17 jaar zijn wedstrijden ook weer toegestaan. Personen vanaf 18 jaar mogen in juni alleen onderlinge wedstrijden spelen tegen sporters van hun eigen club, op hun eigen locatie. Wel mogen zij al recreatief sporten en trainen. Publiek is nog niet toegestaan en binnen moet iedereen een mondkapje dragen, tijdens het sporten mag deze af. Na het sporten gelden wel de basisregels, waaronder anderhalve meter afstand houden en drukte vermijden. Daarnaast geldt ook voor sporten: reserveren, registratie en gezondheidscheck. We begrijpen dat je veel vragen hebt omtrent de nieuwe maatregelen. De antwoorden op de meest voorkomende vragen kan je vinden in de FAQ van NOC*NSF. Daarnaast geldt tijdens het darten het landelijk sportprotocol en het protocol verantwoord darten.

  Horecalocaties in juni
  Per 5 juni mogen horecalocaties ook binnen weer beperkt open. Eet- en drinkgelegenheden mogen weer open tussen 06.00 uur en 22.00 uur. Reserveren, gezondheidscheck, vaste zitplaats en 1,5 meter afstand houden zijn verplicht en entertainment is niet toegestaan. Op deze pagina van de Rijksoverheid kun je alle maatregelen per 5 juni voor de horeca lezen.

  Kan er gesport worden in horecagelegenheden?
  Op de website van NOC*NSF staat er het volgende over: ‘Dat is toegestaan. De anderhalve meter regel vervalt als dat voor de uitoefening van de sport niet haalbaar is. De sport moet plaatsvinden in een afgezette ruimte, waarbij er een duidelijk onderscheid is tussen het sportgedeelte en het horecagedeelte’.

  Mogelijkheden vanaf 1 juli
  De verwachting is dat vanaf 30 juni zowel stap 4 en 5 van de routekaart gezamenlijk worden doorgevoerd er nog veel meer mogelijk is. Er volgen dan verdere versoepelingen voor zowel sport, horeca als evenementen. De verwachting is dat sportwedstrijden dan ook weer zijn toegestaan. Hierover wordt in de komende weken meer bekend gemaakt door de overheid.

  Verwachting na de zomer - Dutch Open Darts & Seizoen 2021 – 2022
  Op dit moment zijn de vooruitzichten voor na de zomer heel positief. Demissionair minister Hugo de Jonge heeft dit weekend nog aangegeven dat iedereen half juli de mogelijkheid moet hebben gekregen voor een eerste vaccinatieprik en dat medio augustus iedereen die dat wil volledig gevaccineerd moet zijn. Op basis van de meest recente informatie van de overheid is de verwachting dat we vanaf medio september 2021 terugkeren naar redelijk “normale” samenleving zonder al te veel beperkende maatregelen. Hierdoor zou het dan ook mogelijk zijn om vanaf medio september / begin oktober het nieuwe seizoen op te starten. Wij verwachten in de komende weken meer informatie vanuit de overheid en komen dan met een update omtrent het competitieseizoen 2021-2022. Maar op basis van de huidige informatie zijn wij zeer verheugd om de volgende planning bekend te maken:

  Dutch Open Darts 2021
  Op basis van de huidige informatie heeft de NDB besloten om de inschrijving voor de Dutch Open Darts 2021 binnen enkele weken te openen . Uiteraard nog wel onder voorbehoud dat de versoepelingen die nu verwacht worden ook daadwerkelijk plaats zullen vinden. Wij komen spoedig met een uitgebreider nieuwsbericht over de Dutch Open Darts. Maar zet 3, 4 en 5 september wel alvast in je agenda!

  Landelijke competities (LaCo, Super League, NDB Rankings)
  De voorbereidingen op het nieuwe seizoen zijn natuurlijk achter de schermen al begonnen. De huidige verwachting is dat wij medio september / begin oktober kunnen aanvangen met het nieuwe seizoen, zonder al te veel beperkende maatregelen. Naar aanleiding van de meest recente informatie verwachten wij de voorbereidingen de komende weken te kunnen concretiseren en medio juni met informatie te komen over het nieuwe seizoen en inschrijvingen.

  Regionale competities
  Ook voor de regionale competities, inclusief horecalocaties, geldt dat alle seinen op groen staan voor een “normale ”start van de competities medio september / begin oktober. Natuurlijk hebben ook alle lidorganisaties de tijd nodig om het nieuwe seizoen voor te bereiden. Houdt de website van je lokale lidorganisaties goed in de gaten voor de laatste updates en inschrijfperiode.

  Bovenstaande nieuwsbericht is volledig gebaseerd op informatie vanuit de overheid en NOC*NSF.

Website NDB | DodSoft WebDesign
Copyright © 2016. All Rights Reserved.