Algemene Omgang

  • Houd je taalgebruik altijd netjes.
  • Beledig nooit andere leden.
  • Iedere vorm van discriminatie is niet toegestaan. Dit geldt ook voor dartkennis. Bijvoorbeeld: “jij kan maar beter stoppen met darten, want je leert het toch nooit.” Ook als grapje worden dit soort opmerkingen niet getolereerd kunnen ze tot een onherroepelijke ban zonder waarschuwing vooraf leiden.
  • Plaats nooit seksistische opmerkingen op de site.
  • Spammen op of via www.dogd.nl is niet toegestaan.
  • Het is niet toegestaan naakt in welke vorm dan ook te plaatsen, ook niet in handtekening of avatar.


Profiel en Handtekening

  • Dient naar waarheid te worden ingevuld.
  • Bij handtekening mag je uitsluitend je eigen website invullen, maar de inhoud van je eigen website mag niet in strijd zijn met de voorwaarden van de D.O.G.D. Dit mag ook een elders gehoste site zijn zolang daar geen commerciële links, 18+ content of andere illegale zaken op voorkomen, of de site van een goed doel.
  • De grootte van je afbeelding zal automatisch herschaald worden tot de maximumafmeting van 180 pixels breed x 258 hoog, maar je afbeelding mag de 2000 kb niet overschrijden. 
  • Het plaatje mag ook samengesteld zijn (animatie etc).
  • Het totaal aantal karakters van je handtekening mag nooit meer zijn dan 300 karakters.
  • Het is niet toegestaan sponsorbanners (bijvoorbeeld pay-per-click banners) te plaatsen in je handtekening, aangezien de D.O.G.D. dit niet accepteert.
  • Je banner mag geen commerciële banner zijn, ook het plaatsen van commerciële links in je handtekening is niet toegestaan.
  • Er mogen geen scripts (your IP is... en dergelijke) en referrals in voorkomen.
  • Het gebruik van invoerveldjes is niet toegestaan.
  • Het gebruik van iframes etc is ook niet toegestaan in een handtekening.
  • De inhoud van de handtekening moet ook voldoen aan de Nederlandse wetgeving (denk aan pornografisch, racistisch, discriminerend materiaal, verwijzingen naar warez-, serials- of crackssites.)
  • Elke vorm van discriminatie - waaronder maar niet beperkt tot racisme, andere geaardheid, anders-valide - in het profiel is niet toegestaan.
  • Dit geldt ook voor kwetsende nicknames, handtekeningen, idents, hostnames, boodschappen en elke andere vormen van uiting.
  • De voorwaarden voor de inhoud van je profiel/handtekening, zijn ook van toepassing op de rest van je profiel.


Gebruik sociale media

  • Plaats een bericht altijd maar 1 keer op de site.
  • Plaats geen nieuw bericht met daarin enkel een link naar een ander bericht met jouw probleem.
  • Als je antwoord geeft op een bericht, ga dan altijd in diezelfde draad door.
  • Plaats evenmin berichten die geen toevoegde waarde hebben voor de dartsport, de D.O.G.D. of individuen, m.a.w. nutteloze berichten.
  • Het plaatsen van links en/of afbeeldingen met commerciële inhoud is niet toegestaan.
  • Het is niet toegestaan om bestanden te plaatsen of daarnaar te linken.


Tot Slot

  • Leden die op enige wijze schade aan de site toebrengen, worden direct verwijderd van de site en zijn niet meer welkom.
  • Aanwijzingen van de webmaster en of het bestuur dienen altijd en direct opgevolgd te worden, discussies hierover worden NIET via sociale media gevoerd. Mocht je hierin in gebreke blijven, dan is het aan de webmaster en/of het bestuur om een waarschuwing te geven, de persoon in kwestie (tijdelijk) te verwijderen van het sociale medium of na intern overleg over te gaan tot een ban.
  • Herhaalde overtredingen, die geresulteerd hebben in een uitsluiting (bans) van de website, kunnen leiden tot royement van het D.O.G.D. lidmaatschap, conform Artikel 7 lid 5.b. terug te vinden in de statuten.
  • Je bent zelf verantwoordelijk voor je account. Bijvoorbeeld: als iemand, al dan niet buiten je medeweten om, aan je computer zit en berichten die in strijd zijn met de voorwaarden plaatst, zal jouw account daarvoor gewaarschuwd of geband worden. Het is aan jou om ervoor te zorgen dat niemand zomaar op je account komt. Hetzelfde geldt als je onder invloed bent van alcohol of geestverruimende middelen (inclusief medicijnen). Uitvluchten als: “M'n broertje zat op m'n computer!” helpen je dus niet vooruit.
  • De webmaster behoudt zich het recht voor de voorwaarden éénzijdig aan te passen/aan te vullen. Indien de voorwaarden worden aangepast/aangevuld, ga je automatisch akkoord bij het inloggen op de website en profiel pagina.
  • De sociaal medium beheerders behouden zich het recht voor berichten van gebruikers te verwijderen/aan te passen of leden te waarschuwen/bannen en leggen daar uitsluitend bij het Bestuur van de D.O.G.D. verantwoording over af.
  • Vind je een voorwaarde onredelijk? Neem dan even contact op met het bestuur van de D.O.G.D., zij dienen een objectieve en persoonsonafhankelijke reactie te geven. 


Het beheer van www.dogd.nl zal streng optreden tegen misbruik.

Kom je iets tegen watje niet aanstaat kun je dit altijd melden aan de webmaster

Website NDB | DodSoft WebDesign
Copyright © 2016. All Rights Reserved.