Beste leden van de DOGD.

24 April 2024 is er een Algemene Leden Vergadering, deze zal worden gehouden bij FEO, aanvang van de vergadering is 20.30 uur.  Tot ziens op de ALV.

De agenda bestaat uit: 

 1    Opening. 

2    Vaststellen van de notulen ALV 15-11-2023

3    Jaar verslag Penningmeester 

4    Verslag Kascommissie is er niet omdat er zich niemand heeft aangemeld.

5    Verkiezing kascommissie

6    Verslag Tuchtcommissie

7    Verkiezing Tuchtcommissie

8    Ingekomen Stukken

     Ingezonden door Hans Honebecke.

      Punt 1. Aanpassen spel format Eredivisie aan het SL format (4 singles, 4 koppels, solo of Round Robin, 4 singles, 4 koppels)

      Punt 2. Aanpassen spel format eerste en ere divisie:- koppels naar 501 BO 5

     Ingezonden door Theo Zuidema.       

     Punt 1 : De teamgame veranderen in een team captainsgame of dat de teamcaptain iemand daarvoor aanwijst .vooral in de ere divisie 

     Punt 2: De beker indeling veranderen namelijk ere en 1e divisie in 1 poule en de 2e en   3e divisie ook in 1 poule .het is voor de teams dan leuker en interessanter om mee te doen.

9    Vacature Voorzitter.    1 aanmelding Rainier van der Kwast.

10  Ranking toernooi

11  NDB

12  Rondvraag

13  Sluiting ALV

Eddy Zuur

Secretaris

Website NDB | DodSoft WebDesign
Copyright © 2016. All Rights Reserved.