Beste Leden,

 

Het eind van mijn tweede termijn als voorzitter zit er aan te komen en ik heb besloten om mij niet voor een derde termijn als voorzitter kandidaat te stellen. De D.O.G.D. zal dus op zoek moeten naar een nieuwe voorzitter.

6 jaar geleden ben ik, in een rumoerige periode, voorzitter geworden. Ontevreden leden, een terug lopend leden aantal en hoge kosten. Een hele uitdaging om daar wat mee te doen. In delen zijn wij er in geslaagd de onvrede weg te nemen, maar is niet af. Het probleem met dit alles is dat je dingen uit het verleden niet terug kan draaien. En vroeger is niet meer. De dartsport is verandert en de rol van een dartsbond beperkt zich tegenwoordig tot het organiseren van competities. Met zoveel toernooien op de agenda is het voor ons niet rendabel gebleken om zelf nog een eigen toernooi te organiseren. De dartsport is individueler geworden en minder een team event. Natuurlijk zij er legio darters die het leuk vinden om met elkaar 1 keer per week competitie te gooien. Wij als bond hebben echter de individu niets te bieden, zo zijn we niet georganiseerd. Dit is overigens een landelijk probleem en speelt zich niet alleen bij ons af. Tijd voor verandering zou je zeggen. Nou dat is een stuk lastiger gebleken dan je zou denken.

 

Al jaren ben ik van mening dat de huidige structuur van het georganiseerd darten in Nederland moet veranderen. Er zijn 27 lid organisaties die lid zijn van de NDB. Samen bepalen zij met het bestuur en kantoor (uitvoerend) van de NDB het beleid. Je kan als darter geen lid van de NDB worden, maar moet je lid worden bij een aangesloten vereniging om in aanmerking te komen voor bijvoorbeeld NDB Ranking punten, plaatsing nl. team etc. De tijd heeft de NDB ingehaald en in mijn ogen op termijn onhoudbaar. Nu heb ik een tijd de indruk gehad dat de NDB en haar leden dit ook door hadden, maar bestuurscrisis na bestuurscrisis lijkt dit verder weg dan ooit. De aankomende jaren zal iedere bond zijn eigen manier van competities blijven organiseren. De ene bond zal rijker zijn dan de andere bond en de focus blijft darts als teamsport. In mijn ogen niet goed voor de dartssport.

 

Door omstandigheden, waar ik hier niet op in ga, zijn wij inmiddels een minder rijke bond geworden en hebben we een drastische maatregel moeten treffen. Wij hebben als enige dartbond in Nederland ook een medewerker in dienst, deze keuze is ooit gemaakt en door de ALV goedgekeurd. De aanstelling was op basis van 1200 leden, een ieder snapt dat als het leden aantal minder wordt de loonkosten hetzelfde blijven. Dit drukte uiteindelijk zo op de begroting dat we geen andere keuze hadden om te snijden in dit contract. Dit proces is slopend geweest en niet alleen voor mijzelf. Het valt niet mee om tegen iemand die je al meer dan 25 jaar goed kent moet zeggen, we gaan je inkomen met 40% verminderen. Dan ook nog eens de bijkomende bureaucratie die we hier in dit land kennen. Dit alles heeft ook niks met besturen te maken, je bent een werkgever en dan heb je je aan regels te houden. Nu alles rond is hebben weer wat toekomst perspectief.

 

Omdat ik aan mijn eigen toekomst moet denken, aan de gezondheid moet werken en op termijn het plezier in de dartsport wil terug vinden kies ik ervoor om plaats te maken voor een opvolger. Naast alle ellende heb ik ook heel veel plezier gehad in het werk wat ik heb gedaan. Ik zeg de D.O.G.D. overigens geen vaarwel, ik zal straks meer tijd hebben mijn taak als webmaster weer invulling te geven.

 

Met vriendelijke groet,

 

Edwin Dodde

Voorzitter D.O.G.D.

Volg ons op: facebook twitter Volg ons op Twitter Ontmoet ons op Facebook

Website NDB | DodSoft WebDesign
Copyright © 2016. All Rights Reserved.