Beste leden van de D.O.G.D.,

 

Mijn naam is Edwin Dodde en heb mijzelf kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van de D.O.G.D. op 3 oktober a.s. zal het huidige bestuur mij voordragen als opvolger van de huidige voorzitter Rob Fraquin.  

Sinds 1990 ben ik betrokken bij de bond en heb in die jaren al diverse functie bekleed, waaronder Competitieleider, PR en al jaren doe ik de website van de bond. Ik heb het darten van kroegspelletje naar top sport zien gaan. Het ledental zien groeien naar 1200 en weer zien dalen naar het aantal van halverwege de jaren 90. In de afgelopen jaren zijn voor de D.O.G.D. niet makkelijk geweest. Een vertegenwoordiging van leden heeft een aantal vrijwilligers zo in hun ziel geraakt dat ze er letterlijk schoon genoeg van hebben en opstapten. Sommige leden vinden het noodzakelijk om het bestuur via sociale media zwart te maken. Gelukkig is de rust weer teruggekeerd door het optreden van het overgebleven bestuur. Er kan weer aan darten gedacht worden.

Waarom wil ik Voorzitter worden?
Hier heb ik lang over na moeten denken. Het is crisis, het leden aantal loopt terug, de btw gaat omhoog, men heeft wel een mening maar de D.O.D.D. geen vrijwilligers en Opa heeft bedankt. Het vorige bestuur is door sommige van u respectloos behandelt wat vergaande consequenties heeft gehad, dus......
Zoals gezegd de rust is weer terug, het LaCo Team NL kampioen, Salmon in het NL team en Jonny Nijs 2de tijdens de open Friesland. De start van de competitie is soepel verlopen en voor 80% van de leden is dat toch waar het omdraait. Dankzij het bondskantoor en de competitieleider is het organisatorisch goed voor elkaar en wil ik mij richten op de toekomst van de D.O.G.D., wat willen jullie als leden en wat krijgt het bestuur hiervoor terug? Een vereniging is niets zonder vrijwilligers. Top Sport, Recreatief of beide. Ik zal op zoek moeten naar een goede penningmeester en onbeantwoorde vraagstukken terug op de agenda zetten. Mits op een respect volle wijze, ben ik een open persoon en sta open voor ideeën, maar ik ben ook iemand met een mening en een visie. Ik hoop samen met het bestuur, het bondskantoor en jullie als leden deze vereniging weer groeiende te krijgen, waar er met plezier word gedart.
Ik ben van mening dat ik een goede kandidaat voor het voorzitterschap ben omdat ik het spelletje en de organisatie ken. Ik wil de rust bewaren en onderzoek doen, hoe nu verder. De D.O.G.D. weer van de leden maken, of je dit nu wilt of niet!

Tijdens de ALV van 3 oktober a.s. kun je op mij stemmen als je vertrouwen hebt in mij als uw nieuwe voorzitter, de vergadering begint op 20:30 in FEO.

Zie je mij niet zitten als voorzitter van de D.O.G.D. zul je trouwens ook op de ALV moeten komen om tegen mijn kandidatuur te stemmen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Edwin Dodde

Volg ons op: facebook twitter Volg ons op Twitter Ontmoet ons op Facebook

Website NDB | DodSoft WebDesign
Copyright © 2016. All Rights Reserved.