Respect in de Dartsport

In de afgelopen maanden is veel over respect gesproken in Nederland. Een intens verdrietige gebeurtenis op een voetbalveld was daar aanleiding toe. Respect voor scheidsrechters die het mogelijk maken dat voetballend Nederland in het weekeinde anderhalf uur zich sportief kan uitleven. 
In onze sport noemen we de scheidsrechters officials. Mensen die als vrijwilliger hun zaterdag of zondag opgeven om anderen in staat te stellen hun sport te beoefenen.

Omdat die sport ook hun passie is, zij graag hun steentje bijdragen en aan dit werk plezier beleven. 

Soms is het respect voor onze officials ver te zoeken. Het mag toch niet normaal zijn dat iemand de huid vol gescholden krijgt als er volgens een speler iets niet klopt. 
Maar het gaat me niet alleen om gedrag naar officials. Ook tussen spelers gaat het af en toe behoorlijk mis en is respect ver te zoeken. Wat mij betreft begint dat al met het niet schrijven na een verloren partij; respectloos. Het moedwillig uit het spel halen van de tegenstander, waarbij grenzen worden overschreden door spelers en omstanders; respectloos. Het verbale geweld wat mensen af en toe gebruiken om hun gelijk te halen; respectloos. Om maar te zwijgen van het, gelukkig sporadische, fysieke geweld; RESPECTLOOS!


In de laatste maanden hebben we verschillende voorbeelden van dit gedrag de revue zien passeren. Gedrag dat in mijn ogen niet te tolereren is. Gedrag dat maakt dat officials zich afvragen of ze het volgende weekend wel naar het volgende toernooi zullen gaan. Gedrag dat maakt dat uitbaters achter de oren krabben of zij een dartsteam nog wel te gast willen hebben.


We moeten er met elkaar voor zorgen dat dit gedrag geen plek heeft in onze sport. Ieder van ons heeft daarin een rol. Ook als NDB willen we samen met de lidorganisaties hier onze rol pakken. Doel: spelers en vrijwilligers die met elkaar veel plezier beleven aan onze prachtige dartssport!

 

Sijmon Timmers, voorzitter NDB

 

Volg ons op: facebook twitter Volg ons op Twitter Ontmoet ons op Facebook

Website NDB | DodSoft WebDesign
Copyright © 2016. All Rights Reserved.